Plan nabave

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( NN 90/11, 83/13, 143/13 ) i Financijskog plana škole za 2014.

godinu donosi se

Plan nabave klasične gimanzije Ivana Pavla II. za 2014. (1) 

Plan nabave klasične gimnazije Ivana Pavla II. za 2014._(2)

***********************************************************************************************************************************

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) i Izmjena i dopuna financijskog plana škole za 2013. godinu a na prijedlog Ravnatelja, Školski odbor na sjednici održanoj 22. travnja 2013. godine donosi izmjenu i dopunu plana nabave:

Dopuna plana nabave za 2013.godinu

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Plan nabave za 2013. godinu