Psiholog u našoj školi

Naša škola je od 14.12.2020. dobila na period od godinu dana stručnog suradnika psihologa koji će biti na raspolaganju učenicima, roditeljima i ostalim djelatnicima škole od ponedjeljka do petka u uobičajenom radnom vremenu škole.

Aktivnosti školskog psihologa su brojne, a one su prvenstveno usmjerene na primjenu spoznaja i činjenica psihologijske znanosti u procesu odgoja i obrazovanja. Od važnijih aktivnosti koje će se provoditi u narednom periodu istaknuti ću samo dvije najvažnije, a to su savjetodavni i edukativni rad sa spomenutim subjektima odgojno-obrazovnog procesa.

Savjetodavni aspekt rada će se odnositi na mogućnost ostvarivanja individualnih i grupnih razgovora u svrhu analiziranja aktualnih poteškoća u radu učenika, nastavnika i roditelja, ali ne samo onih poteškoća koje se odnose na odgojno-obrazovni proces, već i onih koji su vezani uz privatan život uz naglasak na potpunu povjerljivost, tj. nepropusnost informacija izvan ureda psihologa. U ovaj aspekt rada spada i usmjeravanje učeničkih interesa i potreba, a sve sa ciljem pružanja potpore adekvatnom socijalnom, emocionalnom, kognitivnom i moralnom razvoju.

Edukativni aspekt rada će se odnositi na provedbu različitih tematskih radionica za učenike, roditelje te djelatnike škole kao i na suradnju sa vanjskim suradnicima u svrhu pružanja informacija po pitanju profesionalne orijentacije učenika (informiranje, savjetovanje i usmjeravanje po pitanju daljnje akademske budućnosti).

Kao što je već ranije spomenuto, ovo su samo neke od aktivnosti, za koje se nadam da ćemo ih, uz međusobnu suradnju, ostvarivati u ovoj akademskoj godini.

Radujem se našoj zajedničkoj i ,nadam se, uspješnoj suradnji!

 

Psiholog,

Alen Ćirjak

       Kontakt broj ureda: 023 253 809

Kratko predstavljanje psihologa

Moje ime je Alen Ćirjak, rođen sam 11.02.1991. u Šibeniku gdje sam završio svoje osnovno- i srednjoškolsko obrazovanje. Nakon završene srednje škole selim se u Zadar gdje upisujem studij psihologije na Odjelu za psihologiju zadarskog sveučilišta. Diplomirao sam 2018. godine na temu „Odnos kognitivnih i emocionalnih dimenzija socijalne anksioznosti i depresivnosti“. U sklopu svog fakultetskog obrazovanja i projekta Erasmus proveo sam jedan semestar na sveučilištu Karl – Franzens u Grazu (Austrija). Protekle pune dvije godine, bio sam član stručnog tima AMEOS klinike u Haldenslebenu (Njemačka) na odjelu za gerontopsihijatriju. Određeni period proveo sam radeći i na akutnom, dječjem i adolescentskom psihijatrijskom odjelu. Radeći na odjelu za dječju i adolescentnu psihijatriju upoznao sam se, osim sa različitim kliničkim slikama, također i sa karakterističnim pitanjima vezanim uz taj period odrastanja (konfuzija identiteta, emocionalno i kognitivno sazrijevanje,

 

moralno odlučivanje, vršnjački pritisak, mladenačka delikvencija itd.). U prosincu 2020. godine položio sam stručni ispit pri Hrvatskoj psihološkoj komori te time stekao status ovlaštenog psihologa. Također,  odnedavno sam angažiran kao vanjski suradnik Centra za socijalnu skrb Zadar kao voditelj mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora te mjere stručne pomoći i nadzora u ostvarivanju roditeljske skrbi. U slobodno vrijeme bavim se sportskim aktivnostima, čitanjem knjiga te provođenjem vremena u prirodi.

 

 
 

Share this Post