Poziv na razgovor za radno mjesto stručnog suradnika – psihologa

KLASIČNA GIMNAZIJA IVANA PAVLA II.

s pravom javnosti

 

Jerolima Vidulića 2

23 000 Zadar

 

KLASA: 602-03/20-03/260

URBROJ: 2198-1-65-20-01

Zadar, 5. 11. 2020.

 

 

Sukladno članku 6. stavku 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Klasičnoj gimnaziji Ivana Pavla II. s pravom javnosti, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) za natječaj koji je objavljen 22. listopada 2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Klasične gimnazije Ivana Pavla II. s pravom javnosti i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prijam pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za radno mjesto stručnog suradnika – psihologa, na određeno vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu, utvrdilo je listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te upućuje

 

POZIV NA RAZGOVOR

za radno mjesto stručnog suradnika – psihologa, pripravnika

Razgovor kandidata s Povjerenstvom održat će se u srijedu, 11. studenog 2020., u prostorijama Klasične gimnazije Ivana Pavla II. s pravom javnosti, Jerolima Vidulića 2,

23 000 Zadar, prema sljedećem rasporedu:

 

Redni broj Vrijeme početka IME I PREZIME KANDIDATA

13.00

Magdalena Antičević
Alen Ćirjak

13.30

Ante Jurić
Yvett Kalaba

14.00

Marija Kocaj
Matea Širinić
Viktorija Vuk

 

U slučaju opravdane spriječenosti kandidat je o tome dužan obavijestiti Povjerenstvo na mobitel 097 751 0563 najmanje sat vremena prije razgovora – ako kandidat ne obavijesti Povjerenstvo i ne pristupi razgovoru u navedenom vremenu, ne smatra se više kandidatom.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje interese, motivaciju i usklađenost kandidata s naukom i odredbama Kanonskoga prava Katoličke Crkve.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervjuu).

Poziv na razgovor objavljen je dana 6. studenog 2020. na mrežnoj stranici Klasične gimnazije Ivana Pavla II. s pravom javnosti.

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 
 

Share this Post