Ponuda za dvodnevnu nastavu

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva višednevne izvanučioničke nastave, sastalo se 24. svibnja 2023. godine.

Ustanovili su da je pristigla samo 1 ponuda putničke agencije Eridan.

Roditeljski sastanak sadašnjih drugaša ( 2. a i 2. b ), sa predstavnikom agencije, održati će se 31. svibnja, u 19:00 sati.

 
 

Više iz rubrike Obavijesti

 
 

Share this Post