Prigovor na rezultate državne mature

Dragi maturanti!

danas, 12. srpnja 2017. u 09:00 sati objavljeni su privremeni rezultati ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2016./2017.  Ukoliko smatrate da je tijekom ocjenjivanja došlo do previda, možete uputiti prigovor na ocjenu.

Rok za podnošenje prigovora istječe nakon 48 sati od objave rezultata.

Prigovor podnosite u pisanom obliku (obrazac za prigovore se preuzima  kod ispitnog koordinatora) i dostavljate ga Školskome ispitnome  povjerenstvu u školi prema sljedećem rasporedu:

  • četvrtak  13srpnja 2017. od 9:00 do 12:00 sati te u
  • petak 14. srpnja 2017. od 8:00 do 09:00 sati.

 

Podjela svjedodžbi državne mature održat će se 20.srpnja u 9.00 sati.

 
 

Share this Post