Novinarski tečaj

Na prvi dio osposobljavanja novinara za školski list Bolji svijet, koji će se održati u učionici za glazbeni odgoj u ponedjeljak 10. listopada u vremenu od 1030 do 1155, pozivaju se sljedeći učenici:

Vid Mijić Dino Nižić
Nikolina Bajlo Ivona Štavun
Sara Košta Martina Vidaić
Karla Šare Ankica Dujmović
Ivan Santini Mia Krstić
Marcel Subašić Marija Kršlović
Mihael Tomić Lucija Grbin
Marta Barišić Natali Vidić
Andrej Markanjević Sunčica Marčić
Franka Birin Lea Matešić
Frane Kučina Katarina Matulić
Stella Vlasnović Matea Kaleb
Lucija Veršić Marta Knežević
Antonio Miočić Magdalena Ivanko
Ana Kardum  

 
 

Više iz rubrike Obavijesti

 
 

Share this Post