Natječaj za upis učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2018./19.

Na temelju članka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12, 86/12126/1294/13152/14, 7/17) srednje škole Zadarske županije oglašavaju

 

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

Zajednička obavijest             

 

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

 

 Opće odredbe

I.

Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati koji su završili osnovno obrazovanje, pod jednakim uvjetima u skladu s brojem upisnih mjesta utvrđenih Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. („Narodne novine“, broj: 52/15, 48/17), te kriterijima utvrđenih Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole („Narodne novine“, broj: 49/15, 47/17).

Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije.

U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje Školskog odbora, u prvi razred srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja kandidat stariji od 18 godina.

Dobne granice za upis kandidata u pojedine programe srednjega umjetničkog obrazovanja propisane su člankom 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 130/11).

Kandidati se za upis u obrazovne programe prijavljuju i upisuju putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).

U svakom upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u najviše šest (6) obrazovnih programa.

Cjelovit tekst natječaja možete pogledati klikom na: NATJECAJ ZA UPIS UCENIKA 2018-19 – zadarska zupanija

 
 

Više iz rubrike Obavijesti

 
 

Share this Post