Natječaj za dodjelu financijske pomoći

Na temelju čl. 7. (st. 2.) i čl. 9. Pravilnika o radu Fonda „Gorušičino zrno“ – Fonda za pomoć učenicima slabijega imovinskog stanja, Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti raspisuje

 

N a t j e č a j

 

za dodjelu financijske pomoći učenicima završnog razreda Klasične gimnazije Ivana Pavla II. (u školskoj godini 2019./2020.) koji su upisali studij izvan ili u mjestu stanovanja (u školskoj godini 2020./2021.) i bivšim učenicima Klasične gimnazije koji nastavljaju svoje redovno studiranje.

Prijave se primaju od 20. listopada 2020. do, zaključno, 20. studenoga 2020.

Uz zamolbu treba priložiti i:

  1. Popunjeni obrazac prijave za dodjelu financijske pomoći – podići s Web stranice Škole
  2. Preslike svjedodžbi
  3. Potvrdu o upisu na studij i statusu
  4. Izjavu studenta o ne/primanju druge financijske potpore
  5. Potvrde Porezne uprave o visini prihoda za sve članove kućanstva u prethodnoj godini
  6. Preslike rodnih listova svih članova kućanstva
  7. Posjedovni list iz nadležnog Katastra za oba roditelja
  8. Potvrdu Zavoda za zapošljavanje o visini i trajanju naknade u slučaju nezaposlenosti roditelja
  9. Potvrdu o socijalnom statusu u slučaju dobivanja socijalne pomoći.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu škole: Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti, Jerolima Vidulića 2, 23000 Zadar, s naznakom „Za natječaj“.

„Konačni izbor primatelja potpore i njenu visinu odredit će Ravnatelj na temelju izvješća Povjerenstva te socijalnog statusa i obiteljskih prilika, uspjeha u školovanju i primjerenosti učenikova vladanja u svim njegovim segmentima.

Potpora će se isplaćivati prema zakonskim odredbama, a način i rokovi isplate te obveze primatelja potpore bit će utvrđeni Ugovorom između primatelja potpore i Gimnazije.„ (Čl. 16. Pravilnika o radu Fonda).

Obrazac prijave možete preuzeti klikom na Obrazac-prijave.

 

Povjerenstvo za zaprimanje zahtjeva

za dodjelu financijske potpore iz Školskog fonda Gorušičino zrno

 
 

Više iz rubrike Obavijesti

 
 

Share this Post