Kvaliteta života

Kvaliteta života je pojam
kojim se opisuju čimbenici
koji utječu na životne uvjete,
bilo pojedinca bilo društva.
Pod kvalitetom života se
najčešće misli na stupanj
blagostanja bilo neke osobe
ili društvene skupine.
A konkretni čimbenici
prema kojima se vrednuje
su zemaljskog blagostanje,
tjelesna dobrobit i zdravlje,
mogućnost zapošljavanja,
obrazovanje, društveni status…
No kad bismo Isusa pitali
što je to kvaliteta života,
onda bi nam on odgovorio
sve suprotno od ovoga
što kao ljudi činimo.
Jer kvaliteta života je u
činiti kvalitetnim život,
a ne poboljšati izvanjske
okolnosti života i rada.
A život se može učiniti
kvalitetnim samo Životom
– to jest Isusovim darom,
ljubavlju, krepošću i milošću.
A on je mnogima dao
kvalitetan život onda
kad im je oduzeo onu
lažnu kvalitetu na koju su
bili navezani u svakodnevnici.
Zato bez Boga nema
prave kvalitete života.

(I.B. , preuzeto sa https://patrologija.com/)

 
 

Više iz rubrike Duhovni poticaji

 
 

Share this Post