Dopunska nastava iz matematike

MATEMATIKA  

( Sanja Hanžek Bačkov, prof.)

DATUM RAZRED VRIJEME TRAJANJA
20.06.2018. 3. a,b 8,00 do 9,35
1.a,b 9,40 do 11,15
26.06.2018. 1.a,b 8,00 do 9,35
3.a,b 9,40 do 11,15
27.06.2018.( u sjemeništu) 3. a,b 8,00 do 9,35
1.a,b 9,40 do 11,15
28.06.2018. 1.a,b 8,00 do 9,35
3.a,b 9,40 do 11,15
29.06.2018. 3. a,b 8,00 do 9,35
1.a,b 9,40 do 11,15

 
 

Više iz rubrike Obavijesti

 
 

Share this Post