Dodjela pomoći iz Školskog fonda

DODJELA POMOĆI IZ ŠKOLSKOG FONDA

Učenici završnih razreda Klasične gimnazije Ivana Pavla II. koji su zainteresirani za dodjelu financijske pomoći iz školskog fonda “Gorušičino zrno” za daljnje školovanje mogu podnijeti molbu i priložiti potrebnu dokumentaciju u tajništvo Škole od 25. do 29. kolovoza 2014.

Potrebno dokumentacija:

  1. Popunjeni obrazac prijave za dodjelu financijske pomoći – podići sa Web stranice Škole ili u školi
  2. Preslike svjedodžbi
  3. Potvrda o upisu na studij i statusu
  4. Izjava studenta o ne/primanju druge financijske potpore
  5. Potvrde Porezne uprave o visini prihoda za sve članove kućanstva u prethodnoj godini
  6. Preslike rodnih listova svih članova kućanstva
  7. Posjedovni list iz nadležnog Katastra za oba roditelja
  8. Potvrda Zavoda za zapošljavanje o visini i trajanju naknade u slučaju nezaposlenosti roditelja
  9. Potvrda o socijalnom statusu u slučaju dobivanja socijalne pomoći.

Obrazac prijave možete preuzeti klikom na Obrazac prijave 

Povjerenstvo Fonda

 

 
 

Share this Post