Dodjela financijske potpore iz Školskog fonda „Gorušičino zrno“ u šk. god. 2017./2018.

 

N a t j e č a j

Učenici završnog razreda Klasične gimnazije Ivana Pavla II. (u školskoj godini 2016./2017.) koji su upisali studij izvan ili u mjestu stanovanja (u školskoj godini 2017./2018.) a zainteresirani su za dodjelu financijske potpore iz školskog fonda “Gorušičino zrno” te temeljem čl. 7. (st. 2.) i čl. 9. Pravilnika o radu Fonda imaju uvjete za podnijeti zamolbu mogu je, uz priloženu potrebnu dokumentaciju, dostaviti u Tajništvo Škole.

Prijave se primaju od 10. rujna 2017. do, zaključno, 25. rujna 2017.

Uz zamolbu treba priložiti i:

  1. Popunjeni obrazac prijave za dodjelu financijske pomoći – podići s Web stranice Škole ili u školi
  2. Preslike svjedodžbi
  3. Potvrdu o upisu na studij i statusu
  4. Izjavu studenta o ne/primanju druge financijske potpore
  5. Potvrde Porezne uprave o visini prihoda za sve članove kućanstva u prethodnoj godini
  6. Preslike rodnih listova svih članova kućanstva
  7. Posjedovni list iz nadležnog Katastra za oba roditelja
  8. Potvrdu Zavoda za zapošljavanje o visini i trajanju naknade u slučaju nezaposlenosti roditelja
  9. Potvrdu o socijalnom statusu u slučaju dobivanja socijalne pomoći.

Konačni izbor primatelja potpore i njenu visinu odredit će Ravnatelj na temelju izvješća Povjerenstva te socijalnog statusa i obiteljskih prilika, uspjeha u školovanju i primjerenosti učenikova vladanja u svim njegovim segmentima.

Potpora će se isplaćivati prema zakonskim odredbama, a način i rokovi isplate te obveze primatelja potpore bit će utvrđeni Ugovorom između primatelja potpore i Gimnazije.„ (Čl. 16. Pravilnika o radu Fonda)

Obrazac prijave možete preuzeti klikom na Obrazac prijave

Povjerenstvo za zaprimanje zahtjeva

za dodjelu financijske potpore iz Školskog fonda Gorušičino zrno

 
 

Više iz rubrike Obavijesti

 
 

Share this Post