Školski kurikul

Prema članku 26. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma te godišnjeg plana i programa radaŠkolski kurikulum određuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.

Klasična gimnazija Ivana Pavla II. je katolička škola, odgojno-obrazovna institucija kojoj je cilj razvoj cjelovite ljudske osobe, koja je «u svojim materijalnim ili duhovnim potrebama u srcu Isusova učenja». Četiri su aspekta odgoja koji će se provoditi u Gimnaziji: ljudski, duhovni, intelektualni i profesionalni. Klasična gimnazija Ivana Pavla II. uz redovno obrazovni program, planira i niz odgojno-obrazovnih aktivnosti i projekata: Dodatna nastava, Dopunska nastava, Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, Projektna nastava (terenska nastava)….

 

 

KURIKUL 2020-21

KURIKUL 2019-20

KURIKUL 2018 -2019

KURIKUL-2017-18

KURIKUL-2016-2017

Školski kurikulum 2015./2016. školske godine

Kurikulum klasične gimnazije Ivana Pavla II. za školsku godinu 2014./15.

Kurikulum klasične gimnazija Ivana Pavla II. za školsku godinu 2013./2014.

Kurikulum klasične gimnazije Ivana Pavla II. za školsku godinu 2012./2013.

Kurikulum klasične gimnazije Ivana Pavla II. za školsku godinu 2011./2012.

Kurikulum klasične gimnazije Ivana Pavla II. za školsku godinu 2010./2011.

Kurikulum klasične gimnazije Ivana Pavla II. za školsku godinu 2009./2010.