Profesorski kodeks

Nama, profesorima Klasične gimnazije Ivana Pavla II u Zadru, bitno je:

  1. Voljeti učenike, jer oni za nekoga predstavljaju «moje dijete», jer su naši  učenici, jer smo mi radi njih u Gimnaziji.
  2. Poštivati učenike, njihovu čast i dostojanstvo i postupati prema njima pravedno.
  3. Ne dokazivati učenicima da ne znaju, nego naučiti ih da bi znali (koliko će naučiti ne ovisi samo o njihovu učenju, već i o nama).
  4. Popratnim informacijama uz rub propisanoga gradiva poticati učenike i izazvati znatiželju da samoinicijativno uče i istražuju te koriste i razvijaju  svoje sposobnosti.
  5. Biti učenicima na usluzi u njihovoj znanstvenoj i životnoj znatiželji.
  6. Biti osjetljivim sugovornicima i podrškom u učeničkim životnim  problemima, strahovima i nesigurnostima.
  7. Sudjelovati u programima koji imaju za cilj stručno, pedagoško i osobno usavršavanje i podizanje razine međusobnih odnosa, suradnje i  suodgovornosti.
  8. Štititi ugled svojih kolega profesora.
  9. Uskladiti se s ciljevima i interesima Gimnazije te s radom ostalih sudionika u obrazovanju, odgoju i životu u Gimnaziji.
  10. Da će profesor katolik sve to izvršavati ne samo kao svoju obvezu nego i kao svoju suradnju s Božjim planom izgradnje boljega svijeta.

U Zadru, 26. kolovoza 2002. godine Gospodnje