Obrasci katoličkog nauka

Dvije zapovijedi ljubavi

1. Ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim.

2. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.

Zlatno pravilo (Mt 7, 12) Sve što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima.

Blaženstva (Mt 5, 3- 12)

Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko. Blago ožalošćenima: oni će se utješiti. Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju. Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi. Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe. Blago čistima srcem: oni će Boga gledati. Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati. Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko.

Deset Božjih zapovijedi

1. Ja sam Gospodin Bog tvoj: nemoj imati drugih bogova uz mene. 2. Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud. 3. Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji. 4. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji. 5. Ne ubij! 6. Ne sagriješi bludno! 7. Ne ukradi! 8. Ne reci lažna svjedočanstva. 9. Ne poželi žene bližnjega svoga. 10. Ne poželi nikakve tuđe stvari.

Tri bogoslovne kreposti

1. Vjera 2. Ufanje 3. Ljubav

 Glavne ćudoredne kreposti

1. Razboritost 2. Pravednost 3. Jakost 4. Umjerenost

Dvanaest plodova Duha Svetoga

1. Ljubav 2. Radost 3. Mir 4. Strpljivost 5. Velikodušnost 6. Uslužnost 7. Dobrota 8. Krotkost 9. Vjernost 10. Blagost 11. Uzdržljivost 12. Čistoća

Sedam darova Duha Svetoga

1. Mudrost 2. Razum 3. Savjet 4. Jakost 5. Znanje 6. Pobožnost 7. Strah Božji

 Sedam duhovnih djela milosrđa

1. Dvoumna svjetovati. 2. Neuka poučiti. 3. Grješnika pokarati. 4. Žalosna i nevoljna utješiti. 5. Uvredu oprostiti. 6. Nepravdu strpljivo podnositi. 7. Za žive i mrtve Boga moliti.

 Sedam tjelesnih djela milosrđa

1. Gladna nahraniti. 2. Žedna napojiti. 3. Siromaha odjenuti. 4. Putnika primiti. 5. Bolesnika i utamničenika pohoditi. 6. Roba otkupiti. 7. Mrtva pokapati.

Sedam glavnih grijeha

1. Oholost 2. Škrtost 3. Bludnost 4. Zavist 5. Neumjerenost u jelu i piću 6. Srditost 7. Lijenost

Četiri posljednje stvari

1. Smrt 2. Sud 3. Pakao 4. Raj

Crkvene zapovijedi

1. Svetkuj zapovjedne blagdane i slušaj pobožno svetu misu u nedjelje i blagdane. 2. Posti zapovjedne poste i u određene dane ne mrsi. 3. Svake se godine najmanje jedanput ispovijedi i o Uskrsu pričesti. 4. Drži se ženidbenih zakona svete Crkve 5. Doprinosi za crkvene potrebe.

Sakramenti

1. Krštenje 2. Potvrda 3. Euharistija 4. Pokora 5. Bolesničko pomazanje 6. Sveti red 7. Ženidba

Šest grijeha protiv Duha Svetoga

1. Izgubiti nadu u spasenje 2. Olako bez pravedna i poštena života nadati se spasenju 3. Zatvoriti se pred istinom 4. Zavidjeti na duhovnim darovima (sposobnostima) svoga bližnjega 5. Otvrdnuti u grijehu 6. Umrijeti ne raskajan.

Glavne istine katoličke vjere

1. Samo je jedan Bog, a tri su božanske osobe: otac, sin i duh sveti. 2. Bog je sve stvorio, sve uzdržava i svime upravlja. 3. Duša je čovječja besmrtna. 4. Sin je Božji postao i otkupio nas svojom smrću na križu. 5. Milost je Božja potrebna za spasenje. 6. Bog će dobro nagraditi vječnom nagradom, a zlo kazniti vječnom kaznom.