Raspored sati

Kliknite na donje linkove za pregled rasporeda sati.

ŠKOLSKA GODINA 2023./2024.

Raspored sati – nastavnici (pojedinačno)

Cjelokupan raspored nastavnika

Raspored sati – razredi (pojedinačno)

ŠKOLSKA GODINA 2022./2023.

Raspored sati od 05. prosinca 2022.

ŠKOLSKA GODINA 2021./2022.

Raspored sati od 31. svibnja 2022.

Raspored sati od 06. rujna 2021. do 27.svibnja 2022.

ŠKOLSKA GODINA 2020./2021.

Raspored sati od 31. svibnja 2021.

Raspored sati od 10.veljače 2021.

Raspored sati od 4.studenog 2020.

Raspored sati od 7.rujna 2020.

ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.

Raspored sati od 16. ožujka 2020. (online nastava)

Raspored sati od 21. listopada 2019.

Raspored sati od 9. rujna do 18.listopada 2019.

ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

Raspored sati od 3. rujna 2018.

ŠKOLSKA GODINA 2017./2018.

Raspored sati od 28. svibnja 2018.

Raspored sati od 15. siječnja 2018.

Raspored sati od 26. rujna 2017.

Raspored sati od 19. rujna 2017.

Raspored sati od 4.rujna 2017.

ŠKOLSKA GODINA 2016./2017.

  • Raspored sati od 20. svibnja 2017.

Cjelokupan raspored nastavnika

raspored-profesori

Raspored za pojedine razrede

ŠKOLSKA GODINA 2015./2016.

ŠKOLSKA GODINA 2014./2015.