Nastava

NASTAVNI PLAN – TJEDNI BROJ SATI

 

N A S T A V N I   P R E D M E T 1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED 4. RAZRED
Hrvatski jezik 4 4 4 4
Engleski jezik 3 3 3 3
Talijanski jezik 2 2 2 2
Latinski jezik 3 3 3 3
Grčki jezik 3 3 3 3
Glazbena umjetnost 1 1 1 1
Likovna umjetnost 1 1 1 1
Psihologija 0 0 1 0
Logika 0 0 1 0
Filozofija 0 0 0 2
Sociologija 0 0 2 0
Povijest 2 2 2 2
Geografija 2 2 1 2
Matematika 4 4 3 3
Fizika 2 2 2 2
Kemija 2 2 2 2
Biologija 2 2 2 2
Informatika 1 2 0 0
Politika i gospodarstvo 0 0 0 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Vjeronauk 2 1 1 1
UKUPNO 36 36 36 36