Misli svetog Ivana Pavla II. za svaki dan u godini

VODILJE ZA PUT SVETOSTI KROZ MJESEC LISTOPAD

1. listopada –  Evanđelje života nalazi se u srcu Isusove poruke. Crkva ga svaki dan s ljubavlju prihvaća i navješta hrabrom vjernošću kao radosnu vijest ljudima svakog vremena i kulture.

2. listopada – Čovjek je pozvan na puninu života koja poprilično nadilazi dimenzije njegova zemaljskog postojanja, jer se sastoji u sudjelovanju u samom Božjem životu.

3. listopada – Crkva zna da ovo Evanđelje života, koje joj je njezin Gospodin predao, ima snažan i uvjerljiv odjek u srcu svake osobe.

4. listopadaEvanđelje ljubavi Božje prema čovjeku, Evanđelje dostojanstva osobe i Evanđelje života jedno su i nedjeljivo Evanđelje. Zbog toga je čovjek, živi čovjek, prvi i osnovni put Crkve.

5. listopada – Svaki je čovjek, baš zbog otajstva Riječi Božje koja je tijelom postala (Iv 1,14) povjeren majčinskoj skrbi Crkve. Zato svaka prijetnja dostojanstvu i životu čovjeka ne može ne odraziti se na samo srce Crkve.

6. listopada – Ako vrijedi kako vjera koja se ne oživotvoruje svakodnevnim nastojanjima postaje apstraktna i neplodna, vrijedi i kako rad lišen kršćanskoga prizvuka postaje bezličan, ako li ne i ponižavajuć, jer mu je oduzet kvasac koji preobražava i unaprjeđuje ne samo rad, već i sama čovjeka.

7. listopada – Ne bojte se! Krist znade što je u čovjeku! Jedino on to i znade.

8. listopada – Veliki mir nalazim u pomisli na trenutak kada će me Gospodin pozvati: iz života u život.

9. listopadaEvanđelju života koje je na početku odjeknulo stvaranjem čovjeka na sliku Božju za punu i savršenu sudbinu života, proturječi razarajuće iskustvo smrti koja je došla u svijet i baca sjenu besmisla na čitavo postojanje čovjeka.

10. listopada –  Čovjek je pozvan na puninu života koja poprilično nadilazi dimenzije njegova zemaljskoga postojanja jer se satoji u sudjelovanju u samom BOžjem životu. (EV 2)

11. listopada –  Bog nije stvorio smrt i ne raduje se propasti živih. (EV 7)

12. listopada – Poštuj život, svaki ljudski život, brani ga, voli ga i služi mu! Samo ćeš na tomu putu naći pravdu, razvitak, istinsku slobodu, mir i sreću.

13. listopada – Svaki je čovjek “čuvar brata svoga” jer Bog povjerava čovjeka čovjeku. (EV 19)

14. listopada -Tražiti pravo na pobačaj, na ubojstvo djece, na eutanaziju i zakonski ga priznati, znači pripisati ljudskoj slobodi izopačeno i nepravedno značenje: ono apsolutne vlasti nad drugima i protiv drugih. (EV 20)

15. listopada – Pomračenje smisla Boga i čovjeka neizbježno dovodi do praktičnog materijalizma u kojemu se šire individualizam, utilitarizam i hedonizam (EV 23)

16. listopada – Evanđelje života je konkretna i osobna stvarnost jer se sastoji u navještaju same Isusove osobe (EV 29)

17. listopada – U Isusu “Riječi života” navješćuje se i priopćava božanski i vječni život. (EV 30)

18. listopada – Dostojanstvo ovoga života nije vezano samo uz svoje početke, uz svoj dolazak do Boga, nego i uz svoj kraj, svoju sudbinu zajedništva s Bogom u spoznaji i njegovoj ljubavi. (EV 38)

19. listopada – Život čovjeka dolazi od Boga, on je njegov dar, njegova slika i otisak, udio u njegovom životnom dahu. Prema tome Bog je jedini Gospodar ovoga života: čovjek ne može njime raspolagati. (…) Život i smrt su, dakle, u rukama Božjim, u njegovoj vlasti. (EV 39)

20. listopada – Braniti, promicati, častiti i ljubiti ljudski život zadaća je koju Bog povjerava svakom čovjeku, pozivajući ga, kao svoju krhku sliku, da sudjeluje u vlasti koju on ima nad svijetom. (EV 42)

21. listopada – Zadaća prihvaćanja i služenja životu tiče se svih i mora se iznad svega pokazati u korist života u uvjetima veće slabosti. (EV 43)

22. listopada – Gledajući “prizor križa” moći ćemo otkriti na tom slavnom drvu svršetak i potpunu objavu Evanđelja života. (EV 50)

23. listopada – Božja zapovijed nikada nije odijeljena od njegove ljubavi: uvijek je dar za rast i radost čovjek (EV 52)

24. listopada – Život se povjerava čovjeku kao blago koje se ne smije gubiti, kao talent s kojim treba trgovati. O njemu čovjek treba položiti račun svome Gospodaru. (EV 52)

25. listopada – U pravu na život, svako nedužno ljudsko biće apsolutno je jednako svima drugima (EV 59)

26. listopada – Život je ljudski svet i nepovrediv u svakom trenutku postojanja, također u onom početnom koji prethodi rođenju. Čovjek od majčina krila pripada Bogu koji sve ispituje i zna, koji ga stvara i svojim rukama oblikuje, koji ga vidi dok je još mali neoblikovani zametak i koji u njemu sutra nazire zrelog čovjeka čiji su dani izbrojeni i čije je zvanje upisano u knjigu života. (EV 61)

27. listopada – Doista, kad prevladava težnja da se život cijeni samo u mjeri u kojoj donosi užitak i blagostanje, patnja postaje nepodnošljiv teret kojega se pod svaku cijenu treba riješiti.

28. listopada – Pitanje koje provire iz čovjekova srca u krajnjem suočenju s patnjom i sa smrću, posebice kad je iskušavan predati se beznađu i gotovo se u njem poništiti, traži najviše druženje, solidarnost i potporu u kušnji.

29. listopada – Pobačaj i eutanazija su, dakle, zločini za koje nikakav ljudski zakon ne može dati odobrenje.

30. listopada –  Božje nas zapovijedi uče putu života.

31. listopada – Vi (žene) ste pozvane da svjedočite smisao autentične ljubavi, onoga sebedarja i prihvaćanja drugoga koji se ostvaruje na poseban način u bračnom odnosu, ali koji mora biti duša svakog drugog interpersonalnog odnosa.

prema knjizi: Misli sv. pape Ivana Pavla II. za svaki dan u godini, Verbum, Split 2011.)

 
 

Više iz rubrike Duhovni poticaji

 
 

Share this Post