Misao dana

Čovjek se naime jedino s Bogom i u Bogu može potpuno ostvariti i postignuti puninu prema kojoj teži iz dubinâ svojega srca.

(sv. Ivan Pavao II.)

 
 

Više iz rubrike Duhovni poticaji

 
 

Share this Post