MALA ŠKOLA ŽIVOTA

Bori se za svoje ciljeve,
ali traži i mir.

Bori se za svoje ciljeve,
ali traži i mir.
Borba i mir su polovi svakoga života.
To vrijedi i za tvoj život.

Budi svjestan:
Mir nije samo rezultat borbe.

Nauči razlikovati:
Što je u konkretnoj situaciji naređeno?
Borba ili sklapanje mira?

Ponekad se ne isplati boriti se.
Tada je važnije
sklopiti mir sa sobom i situacijom
oko tebe.

Ostani jasan i dosljedan.
Prebrzo sklopljen mir
može biti lažni kompromis.
Ne izbjegavaj nužno sučeljavanje.
Često izdržani sukob
vodi do pravoga rješenja.
Razvijaj dobar osjećaj za ovo:
Što tebi odgovara sada, u ovome trenutku?

Budi uvijek svjestan:
Borba nije cilj.
Cilj je mir.

Uvijek se pitaj:
Kada je vrijeme za borbu?
A kada je vrijeme za sklapanje mira?

Osluhni u svoju nutrinu:
Ondje, gdje duboko u svome srcu
osjetiš mir,
ondje nalaziš ono pravo.

Može biti da osjetiš:
radi se o tome da se izdrži sukob.
Tada se bori za svoje ciljeve.

Ali također može biti
da duboko u svojoj nutrini oćutiš:
ne isplati se boriti se dalje.
Dolazi vrijeme mira.
Tada vjeruj miru i idi za njim.

(izvor, Savez bez imena)

 
 

Više iz rubrike Duhovni poticaji

 
 

Share this Post