Poziv svetoga Ivana Krstitelja. Njegov lik u Došašću.

Ivan: „Pripravite put Gospodinu“

Poziv svetoga Ivana Krstitelja. Njegov lik u Došašću.

U ovo liturgijsko vrijeme Crkva predlaže da razmatramo o liku Ivana Krstitelja. »Ovo je uistinu onaj o kome proreče Izaija prorok: ‘Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!«

Cjelokupno značenje Ivanova života bilo je, još od majčine utrobe, određeno ovim poslanjem. A poslanje će mu biti: »pripraviti Gospodinu savršen narod«. Ne sebi za zabavu, nego jer je zbog toga cilja došao na svijet.

Takav je svaki apostolat: zaboraviti sami sebe i iskreno se brinuti o drugima. Ivan je savršeno ostvario svoje poslanje, čak je i život dao u ispunjenju svojega poziva. Mnogi su upoznali Isusa zahvaljujući apostolatu Ivana Krstitelja. Prvi učenici slijedili su Isusa na Ivanov izričiti znak, a mnogi drugi bili su za to duhovno pripravljeni zahvaljujući Ivanovu propovijedanju.

Svaki čovjek, na svojemu mjestu i u okolnostima svojega života, ima poslanje koje mu je Bog predodredio; o njegovu izvršenju ovise mnoge druge stvari koje su Božja volja. »O tom što se ti i ja ravnamo po Božjoj volji ovise mnoge velike stvari. Nemoj to zaboraviti.« Približavamo li Gospodinu one koji su oko nas? Jesmo li uzori u izvršavanju svojega posla, u obitelji, u svojim društvenim odnosima? Govorimo li o Gospodinu svojim kolegama s posla ili sa studija?

»Gospodin dolazi.« Ivan zna da Bog sprema nešto jako veliko, u čemu će on sam poslužiti kao sredstvo, i usmjerava se kako mu naznačuje Duh Sveti. Mi znamo puno više o onome što je Bog pripravio za čovječanstvo. Poznajemo Krista i njegovu Crkvu, imamo sakramente, nauk spasenja razrađen u detalje… Svjesni smo nužnosti da svije­tom vlada Krist te da sreća i spasenje ljudi ovise o njemu. Imamo Krista, onoga istog Krista kojega je Ivan Krstitelj upoznao i navijestio.

Mi smo svjedoci i preteče. Moramo svjedočiti i u isto vrijeme pokazati drugima put. »Velika je naša odgovornost jer biti svjedok Kristov zahtijeva prije svega življenje po njegovu nauku te nastojanje da naše ponašanje podsjeti na Krista i da otkrije njegov dragi lik. Moramo živjeti na taj način da bi ljudi koje susrećemo mogli reći: To je kršćanin, jer on ne mrzi, on razumije, on nije fanatik jer se zna svladavati, jer se zna žrtvovati, jer hoće mir, jer ljubi.«

Današnji se svijet u puno slučajeva prestao ičemu nadati ili polaže svoje nade tamo gdje se nema čemu nadati. Mnoge privlače materijalna dobra kao da su im glavna svrha, ali tim dobrima nikada ne će ispuniti srce. Moramo im pokazati put. Svima.

Kraljica apostola uvećat će nam nadu i pomoći nam da približimo duše njezinu Sinu, sa sigurnošću da nijedan napor nije za njega uzaludan.

Francisco Fernandez – Carvajal, Razgovarati s Bogom. Svezak I., Verbum, Split, 2007.

 

 
 

Više iz rubrike Duhovni poticaji

 
 

Share this Post