KAKO JE TO MOGUĆE

 

Zajedno živjeti nije tako lako
ni onda kad se dvoje uzajamno voli.
Ne stvaraj iluzije.
Sebe i drugoga nikada nećeš sasvim shvatiti.
Drugi će činiti stvari za koje ti kažeš:
Kako je to moguće!
Katkad ćeš samome sebi biti zagonetka
i misliti: Kako sam samo mogao učiniti tako nešto!

U početku jedno drugo nosi na rukama,
puni oduševljenja i bez briga.
Tada biva da dvoje podnese jedno drugo,
a na kraju se mora boriti za ljubav.
Nakon svakoga razilaženja doživljava se
ono htjeti a ipak ne moći, nemoć i bol.

Htjeti razgovarati — a riječ ne navire na usne.
Htjeti pomilovati — a ruka je ukočena.
Htjeti se osmjehnuti – a lice se pretvara u grimasu.
Htjeti zagrliti — a sjediš tu kao komad drveta.
Htjeti oprostiti — a još govoriš: Zašto si to učinio?

Nauči živjeti sa sobom i s drugima
i prihvaćati mnoge stvari i ne shvaćajući.
Nauči živjeti sa srećom,
koja se sastoji od mnogo dijelova,
a jedan je uvijek prekratak.

(Zrnca mudrosti, Phila Bosmansa)

 
 

Više iz rubrike Duhovni poticaji

 
 

Share this Post