Knjižnica

?????????????????Školska knjižnica Klasične gimnazije Ivana Pavla II. ključna je poveznica u ostvarivanju temeljnih kompetencija cjeloživotnog obrazovanja i međupredmetnih sadržaja u školi. Ona je informacijsko, medijsko, kulturno i komunikacijsko središte škole, mjesto razvoja osobnog, intelektualnog i kulturnog identiteta učenika. Uz to što je namijenjena učenicima i učiteljima za potrebe redovne nastave potpora je svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima škole, mjesto okupljanja i provođenja izvannastavnoga i slobodnog vremena učenika.

Školska knjižnica s bogatim fondom od oko 18.000 bibliografskih jedinica knjižnih i neknjižnih izvora umrežena je u Skupnom katalogu knjižnica Zadarske županije te tako u elektroničkom knjižničnom sustavu dostupna korisnicima, a s čitaonicom se proteže na 165 m2.

Osim knjiga i periodičkih publikacija knjižnica posjeduje vrijednu zbirku audiovizualnih nastavnih pomagala i drugih neknjižnih izvora: plakata, raznih mapa, sitnoga tiska, kalendara, razglednica i sl.

Čitaonica ima 15 sjedećih mjesta te osam izoliranih radnih stolova, namijenjenih učenicima, s internetskom vezom. Kompjutori su dostupni učenicima kako za pretraživanje knjižničnih baza podataka tako i za ostale potrebe koje proizlaze iz školskih obveza.

Knjižničar u školi osim informativne ostvaruje i formativnu ulogu. Svojim djelovanjem potiče razvoj čitalačke kulture i osposobljava ?????????????????korisnike za intelektualnu proradu izvora, doprinoseći razvoju kulture samostalnoga intelektualnog rada. Osim odgoja učenika i njihova upućivanja u korištenje različitih izvora znanja, radi i na formiranju multimedijskog središta Gimnazije, kojeg oprema stručnom literaturom, drugim izvorima znanja i odgovarajućom obrazovnom tehnikom. Razvrstava i pohranjuje knjižničnu građu, prati stručnu i metodičku literaturu, izrađuje notacije i tematske bibliografije te potiče učenike i nastavnike na proradu stručne i metodičke literature. Uz stručne knjižničarske poslove provodi i dio programskih ciljeva iz područja knjižnično-informacijskog obrazovanja koje se ostvaruje kroz tri područja: čitanje i informacijsku pismenost te kulturnu i javnu djelatnost.

Krajnji cilj djelovanja školske knjižnice Klasične gimnazije Ivana Pavla II. je učenik – aktivan sudionik i subjekt društva, kulturno i komunikacijski obrazovan te humanistički orijentiran.