GODIŠNJE IZVJEŠĆE RADA ŠKOLE

Škola provodi plan i program kako ga propisuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Vjerna svojoj dugogodišnjoj tradiciji škola kao cilj postavlja odgoj i obrazovanje učenika u skladu s naučavanjem katoličke Crkve, koja između ostaloga naučava i ovo: “Prisutnost Crkve na području školstva očituje se posebno u katoličkoj školi. Ona ništa manje ne teži za kulturnim obrazovanjem i ljudskim razvojem mladeži, nego druge škole. Njezin je posebni zadatak da u školskoj zajednici stvara ambijent koji će biti prožet duhom evanđeoske slobode te da pomaže mladim ljudima da u izgradnji svoje osobnosti rastu u duhu novoga stvorenja, što su postali na krštenju.”