Revizorsko izvješće za 2023. godinu

Klasična gimnazija Ivana Pavla II. Zadar je neprofitna organizacija koja poslovne knjige vodi prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine  RH br.121/14, 114/22), Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (NN br.1/15, 25/17, 96/18, 103/18,134/22), Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15 , 67/17, 115/18) te Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/15, 134/22).

Klasična gimnazija Ivana Pavla II. je sukladno zakonskim propisima  sastavila temeljne financijske izvještaje i to:
–  Bilancu na dan 31.prosinca 2023. godine na obrascu :BIL-NPF
–  Izvještaj o prihodima i rashodima za 2023. godine na obrascu :PR-RAS-NPF
–  Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima  i rashodima.

 
 

Više iz rubrike Financijska izvješća

 
 

Share this Post