Revizorsko izvješće neovisnog revizora za 2020.

Klasična gimnazija Ivana Pavla II,,  Zadar je neprofitna organizacija koja poslovne knjige vodi prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine  RH br.121/14), Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine  RH br.1/15,25/17,96/18 i 103/18), pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (Narodne novine  RH br. 31/15 i 67/17) te pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Narodne novine RH br. 119/15).

Klasična gimnazija Ivana Pavla II. je sukladno zakonskim propisima  sastavila temeljne financijske izvještaje i to:
–  Bilancu na dan 31.prosinca 2020. na obrascu :BIL-NPF
–  Izvještaj o prihodima i rashodima za 2020. na obrascu :PR-RAS-NPF
–  Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima  i rashodima.

Navedene financijske izvještaje objavljujemo na mrežnoj stranici škole:

 
 

Više iz rubrike Financijska izvješća

 
 

Share this Post