Financijsko izvješće za 2016.godinu

Klasična gimnazija Ivana Pavla II,  Zadar je neprofitna organizacija koja poslovne knjige vodi prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine  RH br.121/14), Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine  RH br.1/15), Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (Narodne novine  RH br. 31/15).

Klasična gimnazija Ivana Pavla II. je sukladno zakonskim propisima  sastavila temeljne financijske izvještaje i to:
–  Bilancu na dan 31.prosinca 2016. na obrascu :BIL-NPF
–  Izvještaj o prihodima i rashodima za 2016. na obrascu :PR-RAS-NPF
–  Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima  i rashodima.

Navedene financijske izvještaje objavljujemo na mrežnoj stranici škole:

 

 
 

Više iz rubrike Financijska izvješća

 
 

Share this Post