Za početak nove školske godine 2007./2008.

PISMO RODITELJIMA

 Poštovani roditelji!

U ime svih profesora i djelatnika Klasične gimnazije Ivana Pavla II. i svoje osobno srdačno Vas pozdravljam, osobito roditelje učenika prvih razreda.

Nalazimo se na početku još jedne školske godine. I ovom prigodom vam zahvaljujem na povjerenju kojega ste iskazali našoj gimnaziji povjeravajući joj svoje dijete na odgoj i obrazovanje. Svaka nova školska godina velik je izazov i odgovornost za sve nas koji činimo obiteljsku zajednicu jedne škole, a to su: učenici, roditelji i osoblje škole.

Neka nas na sadržaj i značenje našega zajedničkog posla podsjete i riječi našeg poznatog pedagoga dr. Ante Vukasovića koji kaže: „Odgoj je proces razvijanja, nastajanja, izgrađivanja, oblikovanja čovjeka kao ljudskog bića. To je dugotrajan i vrlo slojevit proces. Obuhvaća razvoj čovjeka u tjelesnom, intelektualnom, estetskom i radnom pogledu; oblikovanje njegove racionalne, osjećajne i voljne sfere.

Čovjek kao racionalno i uljuđeno moralno biće ne odgaja se samo usvajanjem obrazovnih sadržaja, nego ponajprije time što se oplemenjuje odgojnim vrijednostima. Vrijednosti osmišljavaju, obogaćuju i produhovljuju ljudski život.“

Iz svega rečenog jasno je da je znanje u životu jako važno, ali da ono ipak nije sve u životu. Da bi život bio cjelovit nije dosta samo „znanje o životu“ ili „znanje za život“, kako se to obično kaže, već je za to potrebna „mudrost za život“.

Mudrost je cjelovito znanje o čovjeku, o onom što on jest i o onom što treba postati, o cjelovitom smislu ljudskog života. Dakle, ne samo znanje o onom što razum spoznaje i oči vide nego i ono što srce, nutrina vidi, a što je razumu skriveno: potreban mu je pogled u vječnost i duhovnost, jer samo povećanje materijalnih vrijednosti bez duhovnih stvara to veću prazninu u ljudskim dušama. Bez vjere, nade i ljubavi sretan život je nemoguć i neostvariv. „Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa“ (Iv 15,5), svima nam poručuje Isus Krist.

„Ako se ljudskom napretku oduzme perspektiva vječnoga života, on u ovome svijetu ostaje bez daha života; zatvoren u povijest, izložen je opasnosti da bude sveden samo na puko stjecanje dobara. Na taj način čovječanstvo gubi hrabrost raspoloživosti za uzvišenija dobra, za velike i bez interesne inicijative na koje potiče sveopća ljubav.“ (Benedikt XVI.)

Tu istinu svakodnevno potvrđuju događaji čiji smo i mi svjedoci kako mnogi, a osobito mladi, imaju znanja ali ne i mudrosti kojom bi procijenili što je važno, glavno i prvotno u životu. Da tu „mudrost za život“ posjeduju sigurno bi se živi i zdravi, a ne mrtvi, vraćali svojim kućama, a pitanje je bi li i odlazili tamo gdje, bez povratka, odlaze. „Prokleto znanje koje se ne obraća u ljubav.“ (Bossnet)

Dragi roditelji, kao što je za razumijevanje i uspješno življenje života potrebno u svemu sudjelovati, tako je potrebno i da u ovoj školskoj godini svi mi već spomenuti zajedno sudjelujemo. Stoga vas pozivam na iskrenu i otvorenu odgovarajuću suradnju tijekom čitave školske godine u svim događanjima života i rada škole, a osobito u pojedinim zgodama kao što su: početak i kraj školske godine, roditeljski sastanci, Dan škole, te blagdani Božić i Uskrs, o čemu ćemo vas po mogućnosti i pismeno podsjetiti.

Tako vas i ovom zgodom pozivam na Svetu Misu u katedrali Sv. Stošije na dan početka školske godine, 7. rujna ujutro. Nadam se vašoj nazočnosti, ako ikako budete mogli.

Svima pozdrav i s poštovanjem.

 

Ravnatelj

mons. Joso Kokić, prof. 

 
 

Više iz rubrike Događanja

 
 

Share this Post