UMJESTO U UČIONICI – NA FORUMU

    Umjesto uobičajenog učenja iz knjiga, prošli nas je četvrtak, naša profesorica latinskog jezika povela na učenje na terenu. Proveli smo školski sat na zadarskom Forumu slušajući referate naših školskih kolega i upotpunjujući svoje znanje o antici, gradu Zadru i samom Forumu.

 

Bio je četvrtak, 10. studenog. Zvonilo je za kraj šestog sata. Prof. latinskog jezika došla je u razred: „Uzmite jakne i torbe, idemo na Forum!“U tišini smo izašli iz škole i okupili se na Forumu.

Naše kolegice Franka i Bernarda ispričale su nam o burnoj povijesti grada Zadra od njegovog nastanka prije oko 3000 godina do danas. Zadar je prvi put spomenut na jednom grčkom natpisu iz Farosa (današnjeg Starigrada na otoku Hvaru) na kojem je zabilježena pobjeda nad „Zadranima i saveznicima“. Najvjerojatnije je bio jedan od glavnih centara ilirskog plemena Liburna. Saznali smo da je u Zadru osnovano prvo Sveučilište na hrvatskom tlu, prve novine na hrvatskom jeziku („Kraljski Dalmatin“), da je u njemu proizvoden posebni liker – zadarski marascino, te da su u njemu rođeni pisci Šime Budinić, Petar Zoranić, Brne Krntarić… i istaknuti slikar Andrija Medulić.

Usredotočili smo se na antičku povijest Zadra i Forum, o čemu  nam je govorio naš kolega Frane. Od njega smo čuli da je u antičko doba Zadar obuhvaćao oko ¼ kvadratnog km poluotoka. Sadržavao je insule sa stambenim kućama, te veliki trg – Forum na zapadnom djelu. Forum, kojeg je u 1.st.osnovao Cezar ili August, nalazio se na sjecište dviju glavnih rimskih ulica cardoa i decumanusa te je bio središte kulturnog i društvenog života grada. S tri je strane bio omeđen veličanstvenim trijemom sa mramornim stupovima od kojeg su sačuvani mnogi arhitektonski ukrasi (akuntusove vitice, girlande i maskeroni).

Do njega se nalazio kapitolij s gradskim hramom posvećenom Trijadi (Jupiteru, Junoni i Minervi – o kojima nam je više rekao naš kolega Andrija). Među ostatcima hrama pronađeno je mnogo dijelova kaneliranih stupova, krasnih vijenaca i druge dekoracije. Očuvana su i dva monumentalna stupa od kojih je jedan premješten na Trg pet bunara dok se drugi i dalje nalazi na Forumu. On je u vrijeme srednjeg vijeka služio kao stup sramote, te su na njega postavljeni lanci, ploča ugrađena pleterom i kameni grifon (polu orao – polu lav).

Zanimljivost hrama trijada svakako su i ploče s reljefnim girlandama i stupcima na kojima su prikazani Jupiter i Meduza, te ostatci ležišta oltara na kojem su se obavljale krvne žrtve poganskim bogovima.

I tako, dok smo slušali o našoj povijesti i promatrali ta velebna djela čovjekovih ruku, osjetili smo ponos i poštovanje prema našoj baštini te privilegiju i dužnost da o toj našoj baštini brinemo, da ju čuvamo i da o njoj učimo.

Ana Kardum 1.b

 
 

Share this Post