TRAJNA FORMACIJA DJELATNIKA KATOLIČKIH ŠKOLA

I učitelji moraju učiti

U nastojanju da neprestano pružaju što kvalitetniji sadržaj učenicima, djelatnici Katoličke osnovne škole »Ivo Mašina« i Klasične gimnazije Ivana Pavla II. uputili su se 10. ožujka na godišnju formaciju djelatnika katoličkih škola. Ovogodišnji stručni skup održao se u Vodicama i Šibeniku, a trajao je dva dana (10. i 11. ožujka).

SADAŠNJOST I BUDUĆNOST KATOLIČKIH ŠKOLA; STANJE, IZAZOVI I PERSPEKTIVA

Godišnja formacija započela je u večernjim satima sv. Misom u katedrali sv. Jakova u Šibeniku, a predvodio ju je požeški biskup mons. Antun Škvorčević, predsjednik Vijeća HBK za katolički odgoj i obrazovanje. Nakon euharistijskoga slavlja djelatnici su se uputili u Katoličku osnovnu školu u Šibeniku koja je uz, naravno, Šibensku biskupiju bila domaćin skupa. Ovih dana škola je slavila i petnaest godina od osnutka, kao prva katolička osnovna škola u Hrvatskoj. Tema ovogodišnjega skupa bavila se aktualnom problematikom vezanom uz trenutno stanje i budućnost katoličkih škola – u kojem bi se smjeru trebale razvijati, širiti i boriti s određenim, u društvu već ustaljenim predrasudama prema vjerskim školama. Toga prvog dana skupa na svečanome prijamu u školskoj dvorani pripremljen je prigodni program za sve djelatnike škole, u kojem su sudjelovali učenici škole i njihovi nastavnici. Uz obraćanje šibenskoga biskupa mons. Tomislava Rogića, ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje, Dubravke Brezak Stamać i još ponekih govora, svim prisutnim djelatnicima u pamćenju će zasigurno ostati govor šibenskoga biskupa u miru, mons. Ante Ivasa. On se, naime, pred svima nazočnima naklonio djelatnicima katoličkih škola i tom gestom pokazao u kolikoj mjeri osjeća duboko poštovanje prema onima koji odgajaju i podučavaju katoličku mladež.

STEREOTIPI, PREDRASUDE I DOBRA PRAKSA KATOLIČKIH ŠKOLA

Živimo u svijetu koji poziva na toleranciju, ali u praktičnome dijelu taj isti svijet rijetko ju pokazuje prema katoličanstvu kao takvome, a samim time i prema katoličkim školama. U jutarnjim satima 11. ožujka djelatnici su slušali upravo o ovim temama, a naposljetku su bili prisutni i na okruglome stolu gdje se podrobnije razmatralo sve navedeno. Da stereotipi i predrasude o katoličkim školama kao konzervativnim i ostarjelim ustanovama mogu biti potpuno ili djelomično pobijeni marljivim radom, dokazali su nam primjeri nekoliko škola. Zanimljivim i poučnim prezentacijama određeni su nastavnici predstavili  primjere dobre prakse svojih škola. Zaključak je – katolička škola može biti prepoznata u zajednici ako i samo ako objeručke prihvatimo izazov izgradnje zajednice za koju uistinu možemo reći da joj je Krist jedini i vrhovni učitelj. Taj Učitelj ipak zna bolje od svih nas kojima se mons. Ante Ivas naklonio na početku ovoga skupa. Dan je završio iznimno zanimljivim radionicama, koje su se održale u učionicama osnovne škole, a naposljetku i sv. Misom u katedrali.

JEDNODNEVNA DUHOVNA OBNOVA

Nakon što su se svi ostali sudionici godišnje formacije sjetno (ili sretno) uputili svojim kućama, pojedini sretnici (čitaj: djelatnici naše škole i Katoličke osnovne škole »Ivo Mašina«), na dar svojih ravnatelja dobili su priliku za kratku jednodnevnu duhovnu obnovu. Nedjelja je tako započela neformalnim okupljanjem i upoznavanjem djelatnika naše gimnazije i osnovne katoličke škole. Nakon nenadanoga team buildinga (*sa željom da se ovaj izraz u skoroj budućnosti zamijeni hrvatskim izrazom »izgradnja tima«), uslijedilo je kvantitativno kratko, ali kvalitativno bogato predavanje generalnoga vikara Šibenske biskupije, mons. Marinka Mlakića. Sve je zaokruženo sv. Misom u Vodicama, zajedničkim fotografiranjem djelatnika škola pred župnom crkvom i, naravno, zajedničkim ručkom. Nahranivši tako i dušu i tijelo, svi djelatnici naših zadarskih katoličkih škola vratili su se već idućega jutra u svoje škole kako bi krenuli s izgradnjom još bolje škole na čijem je čelu, ipak, Učitelj svih učitelja.

Ivana Miočić

 
 

Share this Post