POVIJEST ZADARSKIH TISKARA – predavanje i radionica

 

U ZADRU SU SE U 17. STOLJEĆU TISKALE KNJIGE

 

U knjižnici Arheološkoga muzeja Zadar, u četvrtak 25. veljače 2016., nazočili smo predavanju na temu Povijest zadarskih tiskara. Predavanje je održala knjižničarka Muzeja Marina Maruna. U realizaciji susreta kojemu je cilj bio bolje upoznavanje učenika s razvojem tiskarstva u Zadru i njegova zastupljenost u fondu muzejske knjižnice, sudjelovala je i Željka Kucelin, muzejski pedagog i naša knjižničarka, prof. Elvira Katić.

***

Što smo saznali?

Saznali smo da je tiskarstvo djelatnost koja se bavi postupcima oblikovanja i izradbe tiskanih proizvoda kao što su knjige, časopisi, novine, plakati, posteri, pozivnice…, a cilj – želja da knjiga postane dostupna što širemu krugu ljudi.

Povijest tiskarstva započinje s Johannesom Gutenbergom, njemačkim tiskarom i izumiteljem tipografije. Već 1452. započeo je projekt tiskanja Biblije, a 1455. je i dovršio. Pojavom tiska u 15. st. tiskaju se uglavnom teološka literatura, srednjovjekovna književna djela i djela klasičnih pisaca, a uzor su im srednjovjekovni rukopisni kodeksi. U 16. st. to je zemljopisna i putopisna literatura, povijesne knjige, literarna djela na latinskom i narodnim jezicima itd.

 Potom smo saznali više o tiskarstvu u Hrvatskoj iako je u 15.  i 16 st. Venecija bila najvažnije tiskarsko središte za Hrvate. Međutim, od 17. st. započinje nagli razvoj tiskara u Hrvatskoj: u Zagrebu, Osijeku,Varaždinu, Rijeci, Dubrovniku, pa i Zadru…

Ono što je bilo u središtu predavanja bilo je tiskarstvo Zadra. Prvi zadarski tiskar, saznali smo, bio je Pietro Baba u 17. st. (tiska latinske, talijanske, hrvatske tekstove za Akademiju degli Incaloriti u Veneciji), a nakon njega (do početka 19. stoljeća) redali su se Antonio Bobolin, Domenico Francasso, Antonio Luigi Battara, Battarina udovica, Marina Battara, njezini sinovi Pietro Antonio i Napoleone Francesco, Petar Janković i Luka Vitaliani, Giovanni deMarchi, njegov sin Giorgio, DeMarchi Rougier, Ivan Perišić, Giovanni Woditzka, Šime Anić, Tiskarna Narodnog lista, tiskara obitelji Artale, Tiskara Vitaliani – Janković i brojni drugi.

Nakon što smo razgledali knjige tiskane u nekim zadarskim tiskarama, a nalaze se u fondu knjižnice Arheološkoga muzeja izrađivali smo replike inicijala po uzoru na iluminirane rukopise u antifonarima i gradualima Samostana sv. Frane u Zadru. No, neki od nas su imali najavljeni pismeni ispit i morali smo se vratiti u školu. Inicijale ćemo završiti na radionici u našoj školskoj knjižnici.

 
 

Više iz rubrike Događanja

 
 

Share this Post