Novi broj školskog lista Bolji svijet

Predstavljamo jubilarni dvadeseti broj školskog lista Bolji svijet koji u zadnje četiri godine tri puta bio među najboljim listovima u Hrvatskoj. Naši su učenici novinari u ovom broju iz više perspektiva obrađivali mentalno zdravlje kao temu broja, a zatražili smo pri tome i stručnu pomoć naše psihologinje Željke Rodić, ali i svećenika i psihologa, patera Miju Nikića. Protekla je školska godina bila izazovna, ali i plodna: sve smo popratili i zabilježili u našoj glavnoj i najvećoj rubrici Iz života škole! Uz razgovor s našim novim ravnateljem, tu su i članci naših učenica Ahilova peta Zadarskog sporta te Više su nasmijani nego naši ljudi koji se dotiče aktualne teme uvoza jeftine radne snage. U rubrici Nijedan dan bez poteza ponosno ističemo uspjeh naših talentiranih učenica čiji su literarni radovi Umreženi i Nemoj nikomu reći! predloženi za državnu razinu LiDraNa! Tu su i Najdražih pet, prvonagrađena pjesma na literarnom natječaju Znanstvene knjižnice »Zadarski bunari«. Već smo se navikli da se u zadnjoj rubrici Kutak za maturante 4.a i 4.b predstavlja s par stihova za svakog učenika, a časopis završava sa English pages stripom.

 
 

Share this Post