Međunarodna suradnja

POTPISANOM POVELJOM O SURADNJI

UČVRŠĆENA VEZA DVIJU KATOLIČKIH ŠKOLA

Na čelu s ravnateljem mons. Josom Kokićem i s. Mirjam boravili smo od 20. do 22. lipnja u mađarskom gradu Nagykanizsi. Domaćin nam je bio ravnatelj Pijarističke osnovne škole, gimnazije, učeničkog doma i dječjeg vrtića Celesztina Donat (Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégiumés Boldog Donáti Celesztina Óvoda) Nyeste Pal Sch. P. Tom su prigodom ravnatelji naših dviju katoličkih škola potpisali Povelju o prijateljstvu i suradnji. U višesatnom radnom sastanku dogovorili smo temelje buduće suradnje, a oni su kultura, vjerski život, slobodno vrijeme, sport, jezični projekti te stručne konferencije djelatnika škola. Cilj potpisivanja Povelje s namjerom stvaranja trajnih kulturnih i obrazovnih veza, do kojega je došlo temeljem višegodišnje uspješne suradnje naših škola, istaknuto je u obrazloženju a ono je u „detaljnijem upoznavanju kultura oba naroda, zajedničkih povijesnih veza, ali i izgradnji dobrih odnosa, uzajamnog vrednovanja, uvažavanja i medjusobnog pomaganja dvaju naroda u postojećim „proturječnim pitanjima “, u zajedničkoj budućnosti  u Europskoj uniji.“

O potpisivanju Povelje izvijestili su svi značajniji mađarski mediji, uključujući i mađarsku televiziju. Poseban interes izrazilo je uredništvo Hrvatskoga glasnika, tjednika Hrvata u Mađarskoj, čuvara hrvatske pisane riječi i pisma, koji postoji u kontinuitetu dugom šest desetljeća i njegova urednica Bernardeta Blažetin.

Suradnja naše škole i Pijarističke gimnazije iz Nagykanizse započela je u prosincu 2012. Naime, delegacija mađarske Gimnazije predvođena ravnateljem vlč. Palom Nyesteom za Božić 2012. boravila je u Zadru s ciljem razmatranja moguće suradnje. Tom su prigodom gosti iz Mađarske pozvali naš zbor na tamošnji Susret katoličkih zborova. I doista, pedesetak klasičara na čelu s prof. Peharom sudjelovalo je u travnju 2013. na toj Smotri, zajedno s osam zborova iz mađarskih katoličkih škola. Tako su ‘na licu mjesta’ saznali da u Nagykanizsi živi više tisuća Hrvata koji se po Zakonu i Ustavu Republike Mađarske tretiraju kao nacionalna manjina pa se u tom katoličkom centru, u školi uči i hrvatski jezik kao izborni predmet.

U uzvratni posjet Zadru i našoj Školi zbor Piarističke gimnazije došao je 26. studenog 2013. Svojim su nastupom uveličali obilježavanje 10-e obljetnice pohoda sv. Ivana Pavla II. Zadru i Hrvatskoj, sudjelujući u glazbeno-scenskom programu „Ja sam s Vama“. Osvrćući se na partnerstvo s katoličkom školom iz Mađarske ravnatelj mons. Kokić tom je prilikom naglasio kako razmjena iskustava u školskom radu i razvijanju istinskog prijateljstva među dvjema školama, ima za cilj očuvanje i razvijanje spomenutih vrijednosti Ivana Pavla II. kao najbolje jamstvo za opstanak u ovom nemirnom svijetu. „Neka bogata tradicija naših naroda ne postane i/li ne ostane samo spomenikom za divljenje i puko sjećanje, nego lijek za europsku i našu kulturu, koja ozbiljno pobolijeva od raznih bolesti.“ – rekao je.

Prigodnu riječ u ime Piarističke gimnazije uputio nam je tada i o. Gabor: „Susreti uvijek imaju velik značaj za svakog čovjeka a pojedini mogu promijeniti u cijelosti život. Takav je i ovaj naš susret, posjet Zadru. U suradnji vaše i naše škole važno je upoznati se, predati kulturu i vrijednosti jedni drugima. Ne želimo darove od Boga zadržati za sebe nego podijeliti ih. Došli smo k vama da zajedno slavimo, da pokažemo mađarsku kulturu, glazbu i prijateljstvo. Usput želimo upoznati i vašu hrvatsku kulturu. Vjerujem da su se sklopila nova prijateljstva. Veza između dvije škole je postala čvršća, … doprinijeli smo da naša dva naroda zauvijek budu prijatelji.

Da su njihove poruke bile vizionarske govori i prošlotjedno događanje. Delegacije naših dviju srodnih škole ovaj su put, potpisavši Povelju o prijateljstvu i suradnji, dogovorile i odrednice Sporazuma o međusobnim aktivnostima u poticanju prijenosa znanja, vrijednosti, različitosti i sličnosti, očuvanju tradicije i kulture, s ciljem međusobnog obogaćivanja trajnim vrijednostima ili kako reče mons. Kokić kada je u smislu sjećanja na Ivana Pavla II., čije ime nosi naša škola i u skladu s njegovim mislima, rezimirao temeljne putove oblikovanja kroz koja prolazi svako društvo: „Kulturni i povijesni identitet društva čuva se i hrani onim što je sadržano i u pojmu nacije. Domoljublje, naprotiv, ljubav prema domovini, priznaje svim drugim nacijama ista prava koja se traže za vlastitu Domovinu te je zato put za urednu društvenu ljubav.“ Podsjetimo se da prema procjeni Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj živi približno 100.000 Hrvata i to: u Baranji i Podravini, duž mađarsko-austrijske granice te u okolici Kaniže i Budimpešte. To su Bunjevci, Šokci, Raci, Dalmatinci, pomurski, podravski i bošnjački Hrvati koji su tijekom dugih stoljeća obogatili svoju ali i mađarsku kulturu. Velik je broj Hrvata koji se i izjašnjavaju kao Hrvati po nacionalnosti, ali tek 15.620 služi se materinjim jezikom.

Osim dva susreta učenika godišnje, od kojih će se jedan odvijati u Zadru, a drugi u Nagykanizsi planiraju se i nadalje susreti zborova kao npr. onaj u povodu 250-egodišnjice osnivanja Piarista Általános Iskola, Patrocinium, ali i povremeni susreti djelatnika škola. Tako će se npr. u rujnu tj. drugi radni tjedan u 2014./2015. organizirati susret učenika u Zadru kroz koji će učenici, smješteni u domovima svojih zadarskih domaćina, sudjelovati u redovnoj nastavi. U poslijepodnevnim satima za iste će biti organizirane radionice u Školi, sportske aktivnosti, posjeti muzejima, kazališnim predstavama i sl. U lipnju iste školske godine za Zadrane će se organizirati ljetni kamp u Nagykanizsi čiji će sadržaji biti: upoznavanje sa starim zanatima i obrtima, jedrenje na Balatonu, planinarenje (Zemplen i Mecsek) i druge sportske aktivnosti, istraživanje špilja i sl., dramske radionice…

Od ostalih oblika suradnje istaknuta je i mogućnost zajedničkih natječaja, duhovnih vježbi, zajedničkih izleta druge škole, ostvarenje literarnih natječaja („Učila me ovaj jezik ubavi…„ (A. G. Matoš), putujućih izložbi ( „Tradicijski vez – poruka identiteta“), prezentacije specijaliteta nacionalne kuhinje (mali turnir kuhanja, kreativnost u kuharskom umijeću, tradicijski recepti) i sl. Osim toga, moguća je i suradnja putem interneta i to: za učenike koji uče engleski jezik, ali i za one koji uče hrvatski. Tako će preko internetske stranice „Edmondo“ komunicirati o školskim događanjima, nacionalnim praznicima, običajima, specijalitetima nacionalnih kuhinja, glazbi, plesu, slobodnom vremenu. Pomoću programa „Prezi“ napravili bi kartu koju bi postupno popunjavali ovisno od tome kako su i koliko upoznali drugi grad, drugu županiju, državu. Njegovat će i pismeno izražavanje na način da se povremeno organizira obrada određene temekao npr. međusobno bolje upoznavanje, predstavljanje škola,  grada, glavnog grada, države…

Otvorena je i mogućnost suradnje djelatnika škola/nastavnika, koji bi se također odvijali naizmjenično, u Nagykanizsi i u Zadru. Sadržaji susreta mogu se svrstati u stručne izlete ali i stručne konferencije preko kojih bi se bolje upoznali s pedagoškim i nastavnim programom druge škole, njihovim udžbenicima i sl. Suradnja se može odvijati i kroz odgojno-obrazovna područja, jezično usavršavanje i sl.

Osim radnog dijela, za vrijeme boravka u Nagykanizsi, domaćini su nas upoznali sa svojom školom, a u Budimpešti s radom Piarista Gimnázium. Posjetili smo i Hrvatsku osnovnu školu i Hrvatsku gimnaziju u kojima se nastava odvija na hrvatskom jeziku, ali i Učenički dom, istina u ovo vrijeme godine prazan, okićen posterima, plakatima i razglednicama iz Hrvatske.

 
 

Share this Post