MARKO MARULIĆ – HRVATSKI  I SVJETSKI STVARALAČKI GENIJ

Povodom obilježavanja 500. godine tiskanja Judite Marka Marulića, a na prijedlog Agencije za odgoj i obrazovanje i Društva profesora hrvatskoga jezika, Hrvatski sabor donio je 9. travnja 2021. godine Odluku o proglašenju 2021. Godinom Marka Marulića. Judita je prvi umjetnički ep u hrvatskoj književnosti napisan 1501. na starohrvatskom čakavskom jeziku u dvostruko rimovanim dvanaestercima, a objavljena je u Veneciji 1521. godine. Za Marulićeva života doživjela je čak tri izdanja u 18 mjeseci i kao takva svjedoči o značajnome mjestu hrvatske kulture u europskim okvirima.

Obilježavanje je započelo u piščevom rodnom Splitu, a zatvaranje Godine, planira se u travnju u Zadru, također Marulićevu gradu, važnom i najstarijem hrvatskom humanističko renesansnom  središtu. U Znanstvenoj knjižnici Zadar kao raritet čuva se jedno od dva primjerka prvog izdanja Judite, njegovi rukom pisani heksametri i u Državnom arhivu Zadar piščeva vlastoručna oporuka.

Naša škola Klasična gimnazija Ivana Pavla II. aktivno će sudjelovati u ovoj središnjoj proslavi zatvaranja Marulićeve godine, no mi smo željeli i na školskoj razini obilježiti ovu značajnu obljetnicu.

U tijeku je provođenje školskog međupredmetnog i interdisciplinarnog projekta i u sklopu kojega se,  pod naslovom Marko Marulić – hrvatski i svjetski stvaralački genij provode aktivnosti po pojedinim predmetima. I kao što je Marulić bio uomo universale, svestran renesansni čovjek i njegov rad će u ovom projektu biti osvijetljen na različitim područjima.

Na satovima Hrvatskog jezika učenici produbljuju znanja o  Marulićevu književnom stvaralaštvu, pojedinačno će i skupno interpretirati dijelove Judite.

Izrađuju stripove na temu Judite i Davidijade osim na hrvatskom i na latinskom, na talijanskom  i engleskom jeziku.

Prevodit će odlomke Judite na engleski i talijanski, a uz to će prikupljati podatke o Marulićevim prijevodima na svjetske jezike

U nastavi Latinskog jezika proširit će znanja o hrvatskim latinistima, u svojim enigmatskim aktivnostima stvarat će i rješavati rebuse, slagalice, križaljke, čitati odlomke iz Marulićevih latinskih djela, a okušat će se i u pisanju  vlastitih stihova s akrostisima (potaknuti načinom kako je to pisao i sam Marulić).

U Glazbenoj umjetnosti istraživat će glazbena zbivanja hrvatske i europske renesanse. U sklopu Povijesti upoznat će podrobnije povijesni kontekst Marulićeva vremena, a u pripremi je i pano na temu turskih osvajanja u Hrvatskoj.

Tijekom nastave Vjeronauka saznali su više o Maruliću kao teološkom piscu i pripadniku duhovnog pokreta Devotio moderna, koji je naglašavao „unutarnju pobožnost“, preziranje svijeta i nasljedovanje Krista u muci i poniznosti,  na temelju čega ga mnogi smatraju prototipom modernog angažiranog laika.

Učenici su upoznali njegove moralne upute i razmatrali  o mogućnostima primjene na život mladih danas, što su već predstavili u vlastitoj izradi kratkog preklopnog podsjetnika. Izradili su također i prigodne straničnike.

Iskoristili su i svoja informatička znanja te su se  na temu Marulića okušali u digitalnoj izradi plakata.

U radionici Likovne umjetnosti slijedili su tragove Marulića slikara, rukom su  ispisivali i iluminirali odlomke Marulićevih tekstova, ponajviše Judite, Davidijade i Molitve suprotive Turkom

Šk. knjižnica potaknula je izradu pirografskih uradaka, riječ je o svojevrsnoj gravuri u drvu (i sam Marulić bavio se drvorezom) na temu Marulićeve biografije.

Učenici će također u sklopu izvanučioničke nastavu, posjetiti Znanstvenu knjižnicu  i Državni arhivu, gdje će se upoznati sa spomenutim važnim Marulićevim raritetima.

Uočili su njegovu važnost na mnogim drugim područjima. Prvi je preveo dijelove Danteove komedije na latinski, prvi je prevodio  Petrarcu na hrvatski jezik. Prvi je upotrijebio termin psihologija, zanimajući se za povijest i arheologiju, napisao je prvi turistički vodič o Splitu.

Sva svoja saznanja i radove o Marku Maruliću, ocu hrvatske književnosti,  učenici Klasične gimnazije Ivana Pavla II. prikazat će na školskoj izložbi i završnoj svečanosti povodom obilježavanja 500. obljetnice prvotiska Marulićeve Judite u utorak, 22. ožujka u 18.00 sati na Trgu serdara Stojana Jankovića, na otvorenom prostoru ispred školske zgrade uz pridržavanje protuepidemijskih mjera.

 M. Z.

 
 

Više iz rubrike Događanja

 
 

Share this Post