10 godina Kreativne radionice «Amfora»

Na XXII. Proljetnoj školi školskih knjižničara RH  u Zagrebu «Amfora» se predstavila izložbom radova i Spomenicom

 

U Zagrebu se, od 7. do 10. travnja, održao Međunarodni skup školskih knjižničara tj. XXII. Proljetna škola.  Centralna tema skupa je bila : Školska knjižnica i slobodno vrijeme učenika; Neposredno i posredno uključivanje knjižničara u školski kurikulum.

Naime, slobodno vrijeme učenika, koje nastupa nakon školskih obveza, iznimno je pogodno za kompletiranje vlastite osobnosti, kako na intelektualnom, estetskom tako i na emocionalnom planu. To je vrijeme za razvoj različitih sklonosti, vještina i navika u kojemu se otkriva nadarenost i talent za određeno područje. Isto tako – to je vrijeme za odgoj i učenje, za stvaranje, osobnu nadogradnju, za promicanje kulture življenja i samoostvarenje. Osmišljeno provođenje slobodnog vremena je, dakle, pretpostavka za cjelovit razvoj osobnosti, a u isto vrijeme prevencija oblika poremećaja u ponašanju. Tome, svakako, mogu doprinijeti kvalitetne izvannastavne i izvanškolske aktivnosti jer je škola mjesto učenikova suživota s drugima, druženja i razvoja, njihova stasanja u kvalitetne mlade ljude.

Nasuprot današnjem društveno-pedagoškom kontekstu fenomena slobodnog vremena, u kojemu su mladi izloženi tzv. urbanim obrascima, zabavama i razonodama koje ne iziskuju njihov angažman, u Klasičnoj gimnaziji Ivana Pavla II. od 2000./2001. školske godine formirana je Kreativna radionica „Amfora“ čiji su ciljevi okupljanja u funkciji odmora, zabave, razonode, ali i  razvijanja osobnosti u procesu stvaralaštva. Ova iznannastavna aktivnost već 10 godina omogućuje učenicima ove škole da svoje slobodno vrijeme kvalitetno upotpunjuju, razvijaju, napreduju, stvaraju, a na taj način stječu kulturu življenja i kulturu provođenja slobodnog vremena jer se u njoj okupljaju prema svojim sklonostima, interesima i željama što direktno utječe na njihov razvoj. Osim toga, preko „Amfore“ i stvaralačkog potencijala mladih koji se kroz radionice iz godine u godinu razbuktava i Škola je, uz ostalo, dobila pečat prepoznatljivosti, afirmirao se velik broj učenika.

Na XXII. Proljetnoj školi školskih knjižničara RH Kreativna radionica „Amfora“ Klasične gimnazije Ivana Pavla II. iz Zadra predstavila  se:

1. Izložbenim štandom s tridesetak učeničkih radova izrađenim različitim tehnikama (Slikanje na staklu; Salvetna tehnika; Nakit; Slikanje na svili; Ukrasne kutije; Straničnici na pergameni; Glagoljica je IN; Božićni ukrasi; Uskrsno jaje; Cvijeće od krep papira; Cvijeće od čarapa; Predmeti od gline, voska, fimo mase…; Prešano cvijeće…)  te

2. Spomenicom u kojoj se fotodokumentiralo 10 generacija polaznika Kreativne radionice „Amfora“ te prikazala galerija učeničkih radova u različitim tehnikama, uključujući i nagrađene kroz proteklo desetljeće.

Recimo, uz ostalo, da se  galerija radova iz 2008./2009. šk. god.,  kao i postupak za neke radionice, može vidjeti na www.knjiznicari.hr

Svojim kontinuitetom, kvalitetom  i postignućima Kreativna radionica „Amfora“ Klasične gimnazije Ivana Pavla II. postala je relevantni čimbenik u učeničkom odrastanju i razvoju. Voditeljica «Amfore» prof. Elvira Katić nam je za ovu prigodu rekla: «Radionicom se želi postići ravnoteža između učenja i slobodnog vremena tj. potaknuti učenike na kreativno korištenje slobodnog vremena, a u didaktičkom smislu izazvati njihov napor u iskušavanju vlastitih mogućnosti kreacije. Nadalje, različitim ih se tematskim radionicama (od 7 do 12 u svakog školskoj godini) nastoji motivirati na praktično, kreativno i zabavno promatranje stvari oko sebe, oblikovanje svog materijalnog, vidljivog izraza i njihovu praktičnu primjenu i provedbu u životu, razviti osobni doprinos u zadovoljavanju vlastitih estetskih potreba, njegovati osobno zadovoljstvo urađenim, produbljivati prijateljstva i uveseljavati druge te stvarati nove modele odmora, razonode i razvoja osobe. Drugim riječima, ovim ih se radionicama,  u kurikulumskom smislu, odgoja za kreativnost, solidarnost, za djelatnu ljubav (mnogi se radovi nakon izložbi prodaju u karitativne svrhe) i smisleno korištenje slobodnog vremena.»

 
 

Više iz rubrike Događanja

 
 

Share this Post