Popravni ispit iz matematike

Na temelju članka 75. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), i članka 147. Statuta Klasične gimnazije Ivana Pavla II. s pravom javnosti u Zadru donosim

ODLUKU

o ispitnom povjerenstvu

za popravni ispit iz matematike

 1. Povjerenstvo za popravni ispit iz matematike za II. a razred čine:
 2. Mirela Zubčić, razrednik, predsjednik;
 3. Sanja Hanžek Bačkov, ispitivač;
 4. Suzana Bosak Perinić, nastavnik istog predmeta.
 1. Povjerenstvo za popravni ispit iz matematike za II. b razred čine:
 2. Marijan Pranjić, razrednik, predsjednik;
 3. Sanja Hanžek Bačkov, ispitivač;
 4. Suzana Bosak Perinić, nastavnik istog predmeta.
 1. Pismeni dio popravnog ispita održat će se u ponedjeljak 23. kolovoza 2021. od 8 do 9.30 sati, a usmeni dio održat će se u utorak 24. kolovoza 2021. s početkom u 8 sati.

Obrazloženje

Kao nepotrebno ispušteno.

Klasa: 602-03/21-06/07

Urbroj: 2198-1-65-21-03

Zadar, 7. srpnja  2021.

Ravnatelj

don Ante Sorić

Odluka se dostavlja:

 1. Oglasna ploča,
 2. Arhiv.
 
 

Share this Post