Dodjela financijske potpore iz Školskog fonda

skolski-fond-gorusicino-zrno

Dodjela financijske potpore iz Školskog fonda „Gorušičino zrno“ u šk. god. 2019./2020.

 

 N a t j e č a j

Učenici završnog razreda Klasične gimnazije Ivana Pavla II. (u školskoj godini 2018./2019.) koji su upisali studij izvan ili u mjestu stanovanja (u školskoj godini 2019./2020.) a zainteresirani su za dodjelu financijske potpore iz školskog fonda “Gorušičino zrno” te temeljem čl. 7. (st. 2.) i čl. 9. Pravilnika o radu Fonda imaju uvjete za podnijeti zamolbu mogu je, uz priloženu potrebnu dokumentaciju, dostaviti u Tajništvo Škole.

Prijave se primaju od 10. listopada 2019. do zaključno 11. studenog 2019.

Uz zamolbu treba priložiti i:

  1. Popunjeni obrazac prijave za dodjelu financijske pomoći – podići s Web stranice Škole ili u školi
  2. Preslike svjedodžbi
  3. Potvrdu o upisu na studij i statusu
  4. Izjavu studenta o ne/primanju druge financijske potpore
  5. Potvrde Porezne uprave o visini prihoda za sve članove kućanstva u prethodnoj godini
  6. Preslike rodnih listova svih članova kućanstva
  7. Posjedovni list iz nadležnog Katastra za oba roditelja
  8. Potvrdu Zavoda za zapošljavanje o visini i trajanju naknade u slučaju nezaposlenosti roditelja
  9. Potvrdu o socijalnom statusu u slučaju dobivanja socijalne pomoći.

Konačni izbor primatelja potpore i njenu visinu odredit će Ravnatelj na temelju izvješća Povjerenstva te socijalnog statusa i obiteljskih prilika, uspjeha u školovanju i primjerenosti učenikova vladanja u svim njegovim segmentima.

Potpora će se isplaćivati prema zakonskim odredbama, a način i rokovi isplate te obveze primatelja potpore bit će utvrđeni Ugovorom između primatelja potpore i Gimnazije.„ (Čl. 16. Pravilnika o radu Fonda)

Obrazac prijave možete preuzeti klikom na Obrazac-prijave

Povjerenstvo za zaprimanje zahtjeva

za dodjelu financijske potpore iz Školskog fonda Gorušičino zrno

 

 
 

Više članaka iz rubrike Obavijesti

 
 

Podijeli ovaj članak