Dodjela financijske potpore iz Školskog fonda „Gorušičino zrno“ u šk. god. 2018./2019.

 

 N a t j e č a j

Učenici završnog razreda Klasične gimnazije Ivana Pavla II. (u školskoj godini 2017./2018.) koji su upisali studij izvan ili u mjestu stanovanja (u školskoj godini 2018./2019.) a zainteresirani su za dodjelu financijske potpore iz školskog fonda “Gorušičino zrno” te temeljem čl. 7. (st. 2.) i čl. 9. Pravilnika o radu Fonda imaju uvjete za podnijeti zamolbu mogu je, uz priloženu potrebnu dokumentaciju, dostaviti u Tajništvo Škole.

Prijave se primaju od 15. listopada 2018. do, zaključno, 5. studenog 2018.

Uz zamolbu treba priložiti i:

  1. Popunjeni obrazac prijave za dodjelu financijske pomoći – podići s Web stranice Škole ili u školi
  2. Preslike svjedodžbi
  3. Potvrdu o upisu na studij i statusu
  4. Izjavu studenta o ne/primanju druge financijske potpore
  5. Potvrde Porezne uprave o visini prihoda za sve članove kućanstva u prethodnoj godini
  6. Preslike rodnih listova svih članova kućanstva
  7. Posjedovni list iz nadležnog Katastra za oba roditelja
  8. Potvrdu Zavoda za zapošljavanje o visini i trajanju naknade u slučaju nezaposlenosti roditelja
  9. Potvrdu o socijalnom statusu u slučaju dobivanja socijalne pomoći.

Konačni izbor primatelja potpore i njenu visinu odredit će Ravnatelj na temelju izvješća Povjerenstva te socijalnog statusa i obiteljskih prilika, uspjeha u školovanju i primjerenosti učenikova vladanja u svim njegovim segmentima.

Potpora će se isplaćivati prema zakonskim odredbama, a način i rokovi isplate te obveze primatelja potpore bit će utvrđeni Ugovorom između primatelja potpore i Gimnazije.„ (Čl. 16. Pravilnika o radu Fonda)

Obrazac prijave možete preuzeti klikom na Obrazac prijave

Povjerenstvo za zaprimanje zahtjeva

za dodjelu financijske potpore iz Školskog fonda Gorušičino zrno

 

 
 

Više članaka iz rubrike Obavijesti

 
 

Podijeli ovaj članak