Pravilnik o kućnome redu

Iz Pravilnika o kućnome redu

«Učenicu su dužni pristojno se i uljudno ponašati sa svim osobama, i prema stvarima, u Gimnaziji i izvan nje, u svako vrijeme i na svakom mjestu, ne remetiti javni red i mir ili na drugi nedoličan način nanijeti štetu sebi, drugima ili stvarima, čime čuvaju svoj ugled, ugled drugih i ugled Gimnazije u cjelini.

Učenici su svoj vanjski izgled (odijevanje, frizura, higijena …)  i držanje (guranje, psovanje, glasnost …) dužni, u Gimnaziji i izvan Gimnazije, prilagoditi događaju i okolnostima. Svako razgolićavanje tijela šteti tjelesnom i duhovnom zdravlju i zato je nedopustivo.

Nastavnici su dužni voditi računa, upozoravati i ukazivati učenicima na doličan izgled, ponašanje i držanje, te imaju pravo zahtijevati promjenu njihova izgleda, ponašanja i držanja.

Roditelji su dužni, u suradnji s razrednikom i pedagogom Gimnazije, kontrolirati i usklađivati vanjski izgled, držanje i ponašanje svoga djeteta sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Roditelji ne ostvaruju partnerski odnos sa Školom ukoliko se zaštitnički odnose prema svom djetetu u smislu njegove nedodirljivosti i neprihvaćanja promjena, a ukoliko su inicijative za potrebom njegova mijenjanja u suglasju s odgojnim ciljevima Škole.

U međusobnim odnosima i u odnosima s nastavnicima i osobljem Škole učenici su dužni ponašati se pristojno, paziti na vlastito dostojanstvo i dostojanstvo drugoga učenika, čuvati osobni ugled i ugled drugog, pružiti pomoć drugome i prihvatiti pruženu pomoć, uvažavati i poštivati drugoga.

Sve stvari i opremu koje se nalaze u Gimnaziji učenici su dužni koristiti pažljivo i na propisan način za njihovu upotrebu, a ukoliko do bilo kakvog oštećenja dođe – prijaviti  i odgovarati za učinjenu štetu.

Učenici su dužni održavati čistim i urednim prostor Gimnazije.

U Gimnaziju je strogo zabranjeno unositi:

  • sredstva, uređaje i opremu koja može izazvati požar ili eksploziju
  • tiskovine  i dr. predmete nemoralnog, nasilničkog, pornografskog i sl. sadržaja i karaktera
  • alkohol, cigerete, drogu i sl.

Pušenje je u gimnaziji i ispred zgrade Gimnazije zabranjeno.

Učenici su dužni pridržavati se odredbi kućnog reda Gimnazije koji uključuje i njihovu odgovornost za različite oblike tekstualnih, internetskih  (blog, forum i sl.) i drugih objavljivanja informacija i drugih sadržaja iz života i rada škole koje nanose štetu osobama i ustanovama, u školi i izvan nje.

Nedolično ponašanje, suprotno odredbama ovoga Pravilnika, predstavlja teško kršenje kućnoga reda.

Svojim potpisom potvrđujem/o da sam s ovime upoznat/a i da izneseno prihvaćam prigodom upisa u Gimnaziju.»