NOVA I KORISNA SAZNANJA O VIRTUALNOM SVIJETU

U sklopu školskog projekta Civilizacija ljubavi  9. i 10. prosinca održana su predavanja i radionice za učenike od 1. do 3. razreda na temu Komunikacija i nasilje na društvenim mrežamaGost predavač bio je komunikolog Kristijan Sedak, mag. comm., prof. Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu.

Zahvaljujući znanju i vještinama komuniciranja, iznimno zanimljivog stručnjaka s područja komunikologije Kristijana Sedaka s pažnjom smo i u suradničkoj atmosferi predavanja i radionice sudjelovali u temi komunikacije u virtualnom okruženju.

Zaključili smo koliko smo ovisni o svojim pametnim telefonima i društvenim mrežama što je bio poticaj da shvatimo kako nam je ova tema zapravo vrlo bliska i aktualna. Poslužio se znanjem svoje profesije da nam pokaže koliko je za većinu nas teško u fizičkom svijetu govoriti u javnosti te koliko naša hrabrost ovisi o položaju u takvoj situaciji (kao primjer koristio je svoj položaj predavača u odnosu na nas), a postavljao nam je i pitanja na koja smo odgovarali, čime nam je ukazivao na svoje tvrdnje. Kada bi se netko i odlučio javiti uglavnom nije bio siguran u sebe što se osjetilo u jačini glasa pojedinaca kao i u nesigurnim odgovorima. Donosio je i brojne druge primjere kako bi nam dočarao koliko je lakše komunicirati preko društvenih mreža gdje većina ovih faktora nije prisutna. Treba napomenuti da je atmosfera bila opuštena i da smo svi (uključujući i predavača) bili spontani i raspoloženi.

Naučili smo i nešto o govorništvu i odlikama koje krase dobrog govornika: govorne vještine, stručnost u temi, ali prije svega  karakter odnosno životna usklađenost i uvjerenje govornika u ono što govori. Najveći dokaz da ih naš predavač sve posjeduje bilo je ugodno ozračje i entuzijazam koji su vladali cijelo vrijeme predavanja. Njegov poduži,  ali zanimljiv i koristan uvod pripremio nas je na konačan ulazak u bespuća interneta, koja ni u svojim najbanalnijim dijelovima nisu uvijek bezazlena. Tako smo se upoznali s reklamama iza kojih se uvijek ne nalazi proizvod kojeg promoviraju te lažnim vijestima, što nas je dovelo do zaključka da u virtualnom svijetu ne treba vjerovati baš svemu što čujemo te da je iznad svega važno kritičko promišljanje sadržaja koje na internetu konzumiramo.

Napokon smo se pozabavili internetskim raspravama, to jest izlagač nam je pokazao kako jedna uljuđena i konstruktivna rasprava treba izgledati. Objasnio je i kada se treba povući iz onih rasprava koje to nisu. Analizirali smo i pojam trollova, ljudi koji namjerno provociraju za svoj vlastiti užitak.

Nasilja na društvenim mrežama samo smo se kratko dotakli jer nas je vrijeme ograničilo, ali smo i na tu temu dobili mnoge zanimljive i korisne informacije.

Sve u svemu, predavanje je bilo izvrsno koncipirano sa zanimljivim predavačem i prigodnom prezentacijom koja mu je služila kao referentni materijal više nego kao okvir predavanja što je još jedan razlog zbog kojeg je ovo predavanje bilo uspješno.

Ponuđena su nam mnogovrsna saznanja, novi uvid u virtualnu okolinu, kao i prijedlozi za osobni rast na području komunikacijskih vještina koje možemo i dalje unaprjeđivati i provjeriti  ponuđenim upitnikom za samoprocjenu.

Vjerujem da ćemo o virtualnoj okolini  još mnogo promišljati, kako o dobrim tako i o njenim lošim, potencijalno opasnim stranama, prije negoli posegnemo za svojim pametnim telefonima i utjecaj njihova sadržaja osjetimo na vlastitoj koži.

                                                                                                            Petar Brnin, 3. a

 
 

Više iz rubrike Događanja

 
 

Share this Post